Regulamin Agroturystyki „Góra Gbura”

1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku oraz użytkowania pomieszczeń oraz infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. W czasie meldunku należy okazać dokument tożsamości.

3. Doba noclegowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do 14:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość innych godzin przyjazdu lub wyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu.

4. Na terenie Agroturystyki „Góra Gbura” obowiązuje cisza nocna od 23:00 do 7:00.

5. Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy do domku, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty w wysokości 250 zł (wymiana zamków).

6. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w zajmowanym pokoju/domku.

7. Gość ponosi odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych spowodowane jego działaniem lub działaniem osób za które odpowiada (np. dzieci). Szkody powinny być zgłaszane właścicielowi. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości.

9. Gość nie może bez zgody właściciela przyjmować na nocleg dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.

10. Za pobyt dzieci i osób niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie (posiadłość nieogrodzona).

11. W całym domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

12. Zezwalamy na pobyt w naszym domku/camperparku zwierząt domowych.  Właściciele zobowiązani są do sprzątania nieczystości po swoim czworonogu.

13. Goście korzystający z usług Agroturystyki „Góra Gbura” zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właściciela.

14. Wszystkie sprawy nieuregulowane w Regulaminie podlegają regulacjom obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

Scroll Up